Blog De strijd tegen luchtverontreiniging door fijnstof, een nieuwe dreiging voor de gezondheid en het milieu
Back

De strijd tegen luchtverontreiniging door fijnstof, een nieuwe dreiging voor de gezondheid en het milieu

News

Eén op de vijf sterfgevallen wereldwijd zou te wijten zijn aan luchtvervuiling door fijnstof

Fijnstof is nefast voor de gezondheid, omdat ze diep in de longen en de bloedstroom dringen. Op de lange termijn kan dit leiden tot hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen van de luchtwegen en longkanker.

Uit een recente Amerikaanse studie blijkt dat het sterftecijfer als gevolg van fijne deeltjes met een diameter van minder dan 2,5 micrometer wel twee keer hoger ligt dan de officiële cijfers aangeven: in Frankrijk zijn elk jaar bijna 100.000 sterfgevallen te wijten aan fijnstof afkomstig uit houtverbranding, de industrie en het wegvervoer.

Ook milieu-instanties trekken aan de alarmbel. Fijnstof wordt over lange afstanden vervoerd en vervuilt het water en de bodem. De chemische samenstelling ervan is uiterst gevaarlijk voor het ecosysteem en beïnvloedt de klimaatveranderingen die reeds zijn begonnen.

 

APK-eisen en fijnstof

 

Naar een nieuwe wetgeving rond de APK-eisen en fijnstof

In stedelijke gebieden zijn vooral dieselmotoren een belangrijke bron van fijnstof (ongeveer 50%). Door defecte of slecht werkende roetfilters in auto’s wordt de emissie van deeltjes met een diameter van minder dan 10 micron met maar liefst 30 % worden onderschat.

Er wordt al toegezien op de meting van gas- en rookemissies tijdens de APK-keuring van dieselvoertuigen, terwijl de controle op de fijnstofemissie een stuk moeilijker verloopt door de omvang ervan en door de ontwikkeling van de technologie die moet worden ingezet om verontreiniging te bestrijden.

Europese landen als België, Zwitserland en Duitsland, die een voortrekkersrol spelen op dit gebied en naar een zo schoon mogelijk wagenpark willen, zijn van plan de fijnstofmeting tijdens periodieke technische inspecties te verplichten. Het is nu dan ook officieel: in Nederland moeten de centra tegen 2022 uitgerust zijn met efficiënte en toegankelijke apparatuur voor fijnstofmeting.

 

 

CAPELEC deeltjesteller

Capelec werkt samen met de Europese autoriteiten aan een oplossing.

Na jarenlang onderzoek en overleg binnen een Europese werkgroep heeft Capelec een innovatieve deeltjesteller APK ontwikkeld.

De deeltjesteller is helemaal afgestemd op de behoeften van de technische controle als op behoeften van mecaniciens en opent een nieuw werkterrein dankzij innoverende technologie.
Contacteer ons voor meer informatie

Design

Design

Innovation Evolutions Adaptation

Capelec Design & manufacturing

Manufacturing

Since 1989

Capelec supply

Supply

An approved network at your disposal